AKRAN EĞİTİMİ

Akran eğitimi akademik becerilerin gelişimine ek olarak yetersizliği olan çocukların  kişiler arası etkileşim, sosyal ilişkiler, taklit becerileri, sosyal beceriler, oyun, sosyal katılım, dil ve sosyal yeterliklerin gelişiminde kullanılan oldukça etkili bir eğitim yöntemidir. Sosyal beceri öğretimi ile ilgili çalışmalarda sıklıkla akranlar, öğretici olarak kul­lanılmaktadır. Akran eğitimi, sosyal becerilerin kazandırılmasında kullanıldığın­da sosyal açıdan yeterli olan akran, yetersizliği olan çocuğa model olmakta ve onun uygun sosyal davranışlarını pekiştirmektedir.