EVDE VE OKULDA KAYNAŞTIRMA PROGRAMLARI

Erken çocukluk dönemi, çocuğun gelişimsel geriliğe sahip olduğunun yeni fark edilmeye başlandığı bir dönemdir. Erken çocuklukta çocukların gelişimi çok hızlıdır ve çocuklar birçok beceriyi öğrenmeye hazırdır. Bu bağlamda, erken çocukluk döneminde evde ve okulda gelişimsel gerilik/yetersizlik riski altındaki çocuklara ve ailelerine sunulan farklı destek (eğitsel, gelişimsel, sosyal, sağlık, beslenme gibi) programları oldukça önemlidir. Bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılmasında aile üyelerinin olumlu bir duygu durumuna sahip olması çocuk için değerlendirme, tanılama ve yönlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gelişimsel gerilik/yetersizlik gösteren çocuğun okul öncesi dönemde kaynaştırma uygulamalarına katılması için aile, uzman, akran işbirliğini yapılandıran programlar kritik bir öneme sahiptirler. kurumumuz bünyesinde erken çocukluk döneminde evde ve okulda öğrencilerimize ve ailelerine sunulan Küçük Adımlar Erken Çocukluk Eğitim Programı, Portage, Eteçom , ve  Okul Öncesi Eğitim Programları ile çocuğun eğitsel, gelişimsel, sosyal, sağlık, beslenme gibi alanlarda gelişimsel aksaklıklarını tamamlayarak toplumsal yaşam ve normal okul hayatına hazırlamaya yönelik programları kapsamaktadır.