ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale) Programı

ETEÇOM, ilişki-temelli yaklaşıma (Relationship-Based Approach) dayalı bir programdır.Prof. Dr. Gerald Mahoney ve Prof. Dr. James MacDonald tarafından müfredat şeklinde ABD’de yayınlanmıştır. Floortime, DIR, Denver Modeli ve ETEÇOM (Responsive Teaching; http://www.responsiveteaching.org/) gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman) çocuğu ile etkileşimi geliştirmeye ve çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefler.

Down sendromlu , sosyal iletişim bozukluğu ,reaktif bağlanma bozukluğu , A tipik otizm tanılı çocuklarda Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı uygulanmaktadır.