OÇİDEP (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI )

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), bir Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim (EYDE) programıdır. Bu yaklaşım Lovaas tarafından UDA (Uygulamalı Davranış Analizi) temelinde geliştirilmiştir.

Bilimsel araştırmalar , EYDE programlarının otizmli çocukların gelişimlerinde çok daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayda 60 saat EYDE eğitimi alan otizmli çocukların zihinsel gelişimlerinde, dil gelişimlerinde ve uyumsal becerilerinde, ilerlemeler olduğu belirlenmiştir. EYDE programları her çocuğun kendi evinde yürütülmektedir.

Kurumuzda otizmden etkilenmiş ve otizm tanılı çocuklarda Oçidep uygulanmaktadır.