PECS SİSTEMİ

PECS sistemi Amerikalı psikolog Andy Bondy ve konuşma terapisti Lori Frost tarafından geliştirilmiştir. Pecs uygulamalı davranış analizine dayalı bir alternatif iletişim sistemidir. Bu yöntem, iletişimi bir büyüğün yönetmesi yerine çocuğun başlattığı ve lider olduğu, çocuğa istediği bir nesneyi elde etmek için, o nesneyi resmiyle değiş tokuş etmeyi öğreten bir yöntemdir Kelime hazinesi olup da düzenli ve anlaşılır şekilde iletişimde bulunmayan ya da konuşamayan her çocuğa öğretilebilir. Örneğin, oyuncak istediğinde onun resmini bir büyüğe verip ondan oyuncağını almayı öğrenir. Bu değiş tokuş formülü ile birisine yaklaşma ve onunla etkileşim gibi iletişim için gerekli beceriler kendiliğinden öğrenilmektedir. Bu sistem çocuğun bulunduğu her yerde öğretilmektedir.

Pecs sistemi otizmli çocuklarda alternatif dil konuşma becerilerinin öğretiminde farklı programlarla birlikte uygulanmaktadır.