PORTAGE ERKEN EĞİTİM PROGRAMI

Ülkemizde 1993 ‘ten beri kullanılmakta olan Portage Erken Eğitim Programı ; 0-6 yaş arasında normal gelişim gösteren, risk altında olan, özel eğitime gereksinimi olan ve korunmaya muhtaç olan çocukların gelişimlerini desteklemeye yönelik hazırlanmış bir erken müdahale programıdır. Bu program anne-baba eğitimini temel alan ev merkezli ve ev- kurum merkezli programlar olarak yürütülmektedir.

Otizmli ve gelişim geriliği olan çocuklarda portage erken eğitim programı diğer gelişim programlarıyla etkileşim içinde uygulanmaktadır.