Terapiler

MÜZİK TERAPİ

Kurumumuzda uygulanan müzik terapisinde, öğrencilerimizde duygusal bağ kurma, davranış sorunlarını azaltma, taklit becerilerini geliştirme, sözel ve bedensel dilin kullanımını arttırma, başarı duygusunu arttırma gibi hedeflere yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

OYUN TERAPİSİ

Kurumumuzda eğitimli bir oyun terapistiyle çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla (onların en doğal ifade şekli) iletme şansı verir. Çocuklar kendilerini ve dünyalarını daha iyi anlamayı, problemlerini çözmek için çalışmayı ve hayatla daha iyi başa çıkabilmek için gerekli becerileri geliştirmeyi öğrenirler. Oyun Terapisinin ruh sağlığını koruyucu etkisi vardır.

EMDR TERAPİSİ

EMDR; geçmişte yaşanan rahatsız edici ve üzücü çeşitli yaşam olaylarının beyindeki olumsuz etkilerini dönüştürmeye yönelik bir terapi tekniğidir. Çok sayıda psikoloji yaklaşımının çeşitli öğelerini bir araya getirerek; hızlı, güvenilir ve çözüm odaklı bir terapiye olanak sağlar. Kurumumuz bünyesinde deneyimli EMDR psikoterapisti tarafından yetişkin ve çocuklara bireysel terapi çalışmaları yapılmaktadır.

KONUŞMA TERAPİSİ

Kurumumuzda iletişim kurmada ve konuşmada problem yaşayan çocuklara yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapılarak çocuktaki iletişim, konuşma ve anlama becerilerindeki eksiklikler belirlenerek ihtiyaçlarına yönelik eğitim verilir.

FİZYOTERAPİ

Kurumumuzda her öğrencinin fiziksel ve duyusal ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme yapıldıktan sonra; planlı ve kontrollü denge, pozisyon ve hareket duyumlarına yönelik etkinlikler (dokunsal uyarılar, sallanma…) gibi çalışmalar uzman fizyoterapist kontrolünde  yapılır.

AİLE TERAPİSİ

Kurumumuz bünyesinde uygulanan aile terapisi, sorunlarının üstesinden gelmesinde yardım etmek için ailenin güçlerini ve sağlamlığını arttırmayı amaçlayan, bireye ve bireyin sosyal destek ağlarına yönelik  terapi hizmeti verilmektedir. Ailenin işleyiş biçimini, aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisini ve iletişimini ele alır.